ถังบำบัดน้ำเสีย 3000 ลิตร ราคา PE PURE PS-3000

7,900.00 ฿

Process Pure Septic tank 3000 liter ราคา 7,900 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย 

error: Content is protected !!