ถังบำบัดน้ำเสีย 4000 ลิตร ราคา PE PURE PS-4000

14,500.00 ฿

Process Pure Septic tank 4000 liter ราคา 14,500 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย 

error: Content is protected !!