ถังบำบัดน้ำเสีย 5000 ลิตร PURE รุ่น PS-5000 PE

16,500.00 ฿

Process Pure Septic tank 5000 liter ราคา 16,500 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย 

error: Content is protected !!