ถังบำบัดน้ำเสีย 6000 ลิตร ราคา PE PURE PS-6000

19,900.00 ฿

Process Pure Septic tank 6000 liter ราคา 19,990 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย 

error: Content is protected !!