รับคำนวณ ถังบำบัด ถังเก็บน้ำ โรงงาน โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน

รับคำนวณ ถังบำบัด ถังเก็บน้ำ โรงงาน โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานในหน่วยงานนั้นๆ การวิเคราะห์ปริมาตรถังในแต่ละที่ มีการคำนวณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำของคน และ จำนวนเวลาที่อยู่ในสถานที่ ยกตัวอย่าง ห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน ที่มีคนจอดรถแวะพักเข้าห้องน้ำแค่ถ่ายเบา การคำนวณจะน้อยกว่าโรงเรียน

ถังบำบัดน้ำเสีย

 

รับคำนวณ ถังบำบัด ถังเก็บน้ำ โรงงาน โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน

เพราะโรงเรียน จะมีการเรียนการสอน ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น เด็กนักเรียนและอาจารย์ จำเป็นต้องอยู่นานกว่า และมีการขับถ่ายบ่อยกว่า ปั๊มน้ำมัน ซึ่งเป็นสถานบริการชั่วคราวเท่านั้น

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 25000 ลิตร ราคา

คำนวณปริมาณการใช้งานของนักเรียน จะอยู่ที่ 50 ลิตร ต่อคนต่อวัน คือ ถ้ามีนักเรียนและครู รวม 400 คนทั้งโรงเรียน คำนวณออกมาเป็น ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จะได้ที่ ขนาด 25000 ลิตร

ถังเก็บน้ำ

 

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ 10000 ลิตร ราคา

แต่หากเป็น ปั๊มน้ำมัน จะคำนวณผู้มาใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 20 ลิตรต่อคนต่อวัน ยกตัวอย่างมี คนเข้ามาใช้บริการต่อวัน 500 คน ก็จะใช้ถังบำบัดขนาด 10000 ลิตร ซึ่งเลือกแบบเติมอากาศ มีปั๊มเติมอากาศเพื่อช่วยการบำบัดได้ดีขึ้น

ถังบำบัด pure 10000 ลิตร ราคา

ถังที่ใช้ระบบไร้อากาศจะเป็นการใช้งานกับ บ้านจัดสรร เพราะจำนวนคนอยู่อาศัยกันไม่มาก ใช้เพียงหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัด ก็เพียงพอต่อการย่อยสลายของเสียแบบที่ปกติ หลายชุมชนใช้กัน ส่วนหลักของการบำบัด จะไปอยู่ที่บำบัดปลายท่อซึ่งเป็นระบบเติมอากาศอยู่แล้ว

ถังบำบัด pure 15000 ลิตร ราคา

ส่วนการคำนวณ ถังที่จะใช้ในโรงงาน คือผู้ใช้งานเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงงาน ตัวอย่างคือ 375 คน ใช้น้ำ 40 ลิตรต่อคนต่อวัน จะได้ถังบำบัดขนาด 15000 ลิตร เป็นระบบเติมอากาศเช่นกัน ลูกค้าสามารถสอบถามราคาส่วนลดจากทีมงานฝ่ายขายของบริษัทได้ทันทีค่ะ