จุลินทรีย์กำจัดไขมัน โรงอาหาร ร้านกาแฟ Pure Care Enzyme

จุลินทรีย์กำจัดไขมัน

จุลินทรีย์กำจัดไขมัน (Pure Care Enzyme) ทำหน้าที่สำหรับเป็น เอนไซม์สลายไขมัน ที่ปนมากับน้ำเสียในโรงอาหารของ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารบ้านพักอาศัย ร้านกาแฟ เช่น Amazon StarBucks ซึ่งมาจากกิจกรรม ประกอบอาหาร ในโรงอาหาร ห้องครัว ทำให้เกิดมลภาวะของน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ออกมาในบริเวณที่ติดตั้ง ถังดักไขมันและ ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป

จุลินทรีย์ย่อยไขมัน
จำหน่ายเอนไซม์ย่อยไขมัน Emsyme Pure Care

จุลินทรีย์ย่อยไขมัน โรงอาหาร ร้านกาแฟ Pure Care Enzyme

จุลินทรีย์ กำจัดไขมัน

การทำงานของ เอนไซม์ชนิดนี้จะทำงาน ร่วมกับถังบำบัดแบบเติมอากาศ ถังดักไขมัน ขนาด 600 ลิตร 800 ลิตร 1000 ลิตร 1600 ลิตร 2000ลิตร ขึ้นไป ลูกค้าที่อยากจะแก้ปัญหา เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นในโรงอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ที่มีไขมันมาก ทำให้กำจัดยาก ย่อยสลายยาก และมีค่า Oil&Grease เกินมาสูง

ทางบริษัทจึงมี หัวเชื้อที่สามารถย่อยไขมัน ในถังบำบัดและถังดักไขมันได้ดี อุปกรณ์ประกอบ ที่จะทำงานร่วมกับระบบเติมหัวเชื้อเอนไซม์ มีอะไรบ้างเรามาดูกัน

แนะนำ ถังบำบัดน้ำไขมัน ใช้กับ โรงอาหาร ห้องครัว ตลาดสด ร้านกาแฟ

ถังบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร

  1. ระบบ ดักไขมัน
  2. ระบบฟีด เติมเอนไซม์ + เติมอากาศ 
  3. ระบบ กรองเติมอากาศ
  4. ระบบ ตกตะกอน+ใช้อากาศเป่าตะกอนย้อนกลับ มาส่วนที่ 2 
  5. มี 1 ฝา(FRP) 5 ฝา(ABS)
  6. เครื่องเติมอากาศ
  7. เครื่องเติมเอนไซม์ 
  8. ถังเก็บเอนไซม์ 100 ลิตร (ใช้เอนไซม์ผสมน้ำเปล่าในสัดส่วนที่เหมาะสม)
  9. ตู้ควบคุมปั๊มเติมเอนไซม์

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ ระบบถังบำบัดย่อยไขมัน

1.ปั๊มฟีดเอนไซม์

2.ถังเก็บเคมี ขนาด 100-200 ลิตร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของ ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียทั้งหมด ที่เข้ามาในระบบ

3.ตู้คอนโทรล สำหรับ ควบคุมการทำงาน ของปั๊มฟีดเอนไซม์ โดยสามารถตั้งเวลาในการเติมของเหลวได้ว่า ให้เติมเอนไซม์เข้าระบบ 7:00 น. หยุดเติมเวลา 7:10 น. เป็นต้น

การดูแลบ่อดักไขมัน

การเติมเอนไซม์ จะช่วยขจัดผิวชั้นไขมัน ที่เคลือบอยู่บนผิวน้ำของถังดักไขมัน ถ้าไม่มีการดูแลที่ดี จะมีชั้นไขมันที่หนาสะสมเยอะมาก จนเกิดกลิ่นเหม็นเน่า และเนื้อไขมันของเสีย หลุดผ่านเข้าไปถึงตัวถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทำให้มีผลต่อระบบน้ำเสียสาธารณะ 

 

วิธีกำจัดไขมัน ในถังดักดักไขมัน

เมื่อไขมันมาผสมกับน้ำเสีย ที่มาจากการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ จะทำให้มีกลิ่นแรงยิ่งขึ้น ไขมันที่ล้นเข้ามาในถังบำบัด จะล้นออกไปบ่อพักสาธารณะได้ ทำให้ค่า Oil&Grease ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ​ที่กรมควบคุมมลพิษ​กำหนด

วิธีการดูแล ควรหมั่นตักไขมัน และนำตะกร้าถังดักไขมัน ออกมาทำความสะอาดให้สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการย่อยไขมันควรใช้เอนไซม์ เติมลงไปเพื่อทำปฏิกิริยา ​กำจัดไขมันส่วนเกินออก และปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น ทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ ​ลดน้อยลงได้ดี หลังจากเติมเอนไซม์​ Pure Care

วิธีทำความสะอาดถังดักไขมัน

ขั้นตอนสุดท้ายสำคัญมาก คือ การเติมจุลินทรีย์ย่อยไขมัน จะไม่ได้เติมเข้าไปในถังดักไขมัน แต่จะเติมลงในส่วนของ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่ช่องเติมอากาศ ให้ลูกค้าที่ใช้งาน สังเกตุช่องให้ดีๆ อย่าเติมผิดนะคะ ไม่อย่างนั้น จุลินทรีย์จะไม่สามารถ ย่อยสลายไขมันได้ดี

 

เซอร์วิสบ่อดักไขมัน

เพราะเราต้องสังเกตุดูช่องที่มี ฟองอากาศขึ้นมา แสดงว่าช่องนั้น เป็นช่องที่ต้องเท จุลินทรีย์เติมลงไป อ๊อกซิเจน จากเครื่องเติมอากาศ จะช่วยกวนเอนไซม์ ให้กระจายได้ทั่วถึงทุกจุดในถังบำบัดแคปซูล

แต่หากลูกค้า มีเครื่องฟีดเอนไซม์อยู่แล้ว ก็สะดวกเลย ไม่จำเป็นต้องเปิดฝาถัง เพื่อเติมเชื้อลงไป

 

วิธีใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ อย่างถูกต้อง

หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดไขมัน enzyme pure seed

1.ดูขนาดปริมาตรความจุของถังดักไขมัน

2.ดูขนาดความจุของถังบำบัดน้ำเสีย

3.ดูขนาดที่ออกแบบมาเป็นถังบรรจุเคมี 100-200 ลิตร หรือมากกว่านั้น

4.ดูจากปริมาณน้ำเสียทั้งหมด ที่เข้ามาในถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสีย

5.เซตค่าเอนไซม์ โดยเจ้าหน้าที่ ที่ระจำดูแลหน้างาน ควรจดบันทึกและถ่ายรูปภาพเอนไซม์ ก่อนเติมและหลังใช้งาน เพื่อให้เติมได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

6.เท จุลินทรีย์ย่อยไขมัน ลงในถังเก็บสารเคมี แล้วทำการผสมกับน้ำสะอาด *ในอัตราส่วนที่เหมาะสม* ต้องใช้ระยะเวลา ในการ ปรับสูตรสำหรับ เติมเชื้อและน้ำสะอาด โดยทำการจดสถิติไว้

7.หลังจากที่ได้ ปรับสูตรของส่วนผสม ระหว่างน้ำกับเอนไซม์แล้ว ให้สังเกตุความสะอาด ความใสของน้ำที่ช่องเติมอากาศ และช่องตกตะกอน ว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมัน มีสีน้ำออกมาเป็น สีใด รวมถึงมีกลิ่นเหม็น บริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดด้วยหรือไม่

 

ไขมันเต็ม

สุดท้ายแล้ว การปรับส่วนผสมของเอนไซม์ จะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด ให้ดูจากผลวิเคราะห์น้ำ ในแต่ละเดือน เปรียบเทียบกับ สถิติที่จดไว้ในตารางเรื่องของสัดส่วนในการผสม เมื่อดูข้อมูลทั้ง 2 อย่างประกอบกัน จะช่วยให้เราสามารถ ได้คำตอบที่ดีที่สุด ของการใช้ จุลินทรีย์ย่อยไขมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เช่นกัน