วิธีดูแล ถังดักไขมัน ง่ายที่สุด 4 วิธี

วิธีดูแลถังดักไขมัน

วิธีดูแล ถังดักไขมัน เพื่อให้ภายในบ้านไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า จากเศษอาหารคือ นำตะกร้าดักเศษอาหาร ออกมาทำความสะอาดทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารหมักหม่มอยู่ที่ตัวตะแกรงดัก เพราะเมื่อผ่านไปหลายวัน ที่เราไม่ยอมตักทิ้ง พวกเศษอาหารจะจมลงไปอยู่ที่ใต้ก้น ถังดักไขมัน แล้วเมื่อน้ำล้างจานไหลลงผ่านภายในถัง ก็จะพัดเศษอาหารต่างๆเหล่านี้ที่เรา ไม่ได้นำออกจากตะกร้าให้หมด จะไหลไปรวมกันที่ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปได้ หรือ ไหลไปลงบ่อพักท่อสาธารณะ ทำให้สภาพแวดล้อมน้ำเสียมีกลิ่นเหม็นเน่า

วิธีดูแลถังดักไขมัน

วิธีดูแล ถังดักไขมัน อย่างง่าย

ถังดักไขมัน 30 ลิตร ราคา

ถอดเอาตะกร้าออกมาล้าง
-ตักชั้นผิวไขมันที่ลอยอยู่ในถังด้านบนสุดออกไปทิ้ง
-ควรตักออกทุกวันทำความสะอาดทุกวัน

การดูแลจุดที่ 2

เซอร์วิสบ่อดักไขมัน
-เปิดบ่อพักดูทุกๆเย็น
-ถ้ามีไขมันลอยอยู่ให้ตัดออกไปทิ้งทันที

การดูแลจุดที่ 3
-เปิดฝาดูทุกวันถ้าเห็นชั้นไขมันให้รีบตักออกไปทิ้งทันที
-เพราะไขมันจะหลุดไปที่ถังบำบัดและท่อสาธารณะได้

การดูแลจุดที่ 4
-เปิดฝาถังบำบัดทั้งหมดดูแต่ละช่องทั้ง 3 ช่องถ้ามีไขมันคอยตัดทิ้งบ่อยๆ
-ถ้าไขมันเยอะมากควรนำรถสูบมาสูบชั้นไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนสุดออกและสูบตะกอนที่สะสมอยู่ก้นถังออกให้ทั่ว

ถังดักไขมัน จะเต็มและล้น ถ้าเศษอาหารจมลงในบ่อ

การดูแลบ่อดักไขมัน

ข้อสรุป ถ้าไม่เอาตะกร้าออกมาเคาะให้เศษอาหารหลุดออกจากรู ไขมันจะเคลือบกับเศษกากอาหารทำให้ปิดกั้นรูเวลาล้างถ้วยชามน้ำจะไม่ค่อยลงไปที่ก้นถังดักไขมัน แต่จะผ่านไปยังท่อออกและไหลลงสู่บ่อพัก

ทำให้น้ำพัดพาเศษอาหารและกากไขมันลอยไปด้วย โดยไม่ได้ตกตะกอนจากก้นถังก่อน การบำบัดขั้นตอนต่อไปจะยากมากเพราะโดยธรรมชาติของไขมันย่อยสลายยากอยู่แล้ว มีไม่กี่วิธีเท่านั้นที่จะกำจัดได้ 2 วิธีที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ

วิธีดูแล ถังดักไขมัน สำหรับร้านอาหาร เบื้องต้น

ไขมันเต็ม

วิธีที่ 1.ให้คนมาตักไขมันออกทุกวัน ถ้าเป็นร้านกาแฟเบเกอรี่ ร้านไก่ทอด ร้านอาหารที่มีลูกค้าจำนวนมาก กากผิวชั้นไขมันก็จะหนาเป็นชั้น วิธีนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยการที่ให้พนักงานในร้านอาหาร แบ่งเวรกันมาดูแลทำความสะอาดตักไขมันออกไปกำจัดทิ้ง หากปล่อยไว้2-3วันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าบริเวณนั้นทำให้ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารไม่ประทับใจขณะก้าวเข้ามาในร้านก็ยังได้กลิ่นเหม็นแล้ว ดังนั้นจึงควรตักไขมันออกทุกวัน

วิธีที่ 2.จ้างรถดูดส้วมหรือรถดูดของเสียให้ดูดไปทิ้ง วิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายหน่อยแต่หากมีถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกันอยู่ วิธีนี้จะเหมาะสมมากเพราะถ้าไม่มีการตักไขมันเป็นเวลานาน ไขมันจะไหลไปสู่ถังบำบัดและปนกับน้ำเสียที่ขับถ่ายทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าแรง

การดูแล ถังดักไขมัน ฝังดินขนาดใหญ่

การดูแลบ่อดักไขมัน

การดูดไขมันในถังบำบัดให้เปิดฝาถังออกแล้วสังเกตุดูว่าภายในถัง มีช่องแบ่งกั้นกลางกี่ช่องให้ดูดทุกๆช่องของแผ่นกั้นระหว่างกลางตัวถัง เพื่อขจัดไขมันออกให้หมดทุกช่องไม่ให้มีเหลือตกค้างอยู่  ไม่เช่นนั้นไขมันจะหลุดไปที่บ่อสาธารณะทำให้ค่าน้ำเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด การใช้วิธีนี้ก็เนื่องจากมีกากไขมันตกค้าง2-3อาทิตย์ โดยที่ไม่เคยมีการตักออกไปทิ้งและทำความสะอาดให้ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องจ้างรถมาดูดไปกำจัดทิ้ง

จุลินทรีย์ย่อยไขมัน

***ทางบริษัทมี เอนไซม์ย่อยไขมัน จำหน่าย เห็นผลใน1-2 เท่านั้น ใช้สำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงอาหาร ***