วิธีการดูดไขมันออกไปกำจัดทิ้ง

ส้วมเต็ม

วิธีการดูดไขมันออกไปกำจัดทิ้ง ถ้าเป็น ถังฝังดิน ต้องจ้าง ผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญเพราะ ดูดจนน้ำหมดถังจะทำให้ถังแตกได้ ต้องดูดเพียง 1 ส่วน 4 ของความจุน้ำในถัง พร้อมกับเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปในถัง เพื่อให้น้ำในถังเต็มอยู่ตลอดเวลา เพื่อกันดินรอบๆถังบีบอัดเข้ามา น้ำในถังจึงต้องเต็ม

วิธีดูดส้วมที่ถูกต้อง

วิธีการดูดไขมันออกไปกำจัดทิ้ง ควรทำอย่างไร

1.ดูดชั้นไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนผิวน้ำออกให้หมด 
2.จุ่มท่อลงมาดูดตะกอนไขมันที่ก้นถังออกให้ทั่วถัง

วิธีดูดของเสียจากถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ทรงแคปซูล

ถังบำบัดเติมอากาศ 3 ช่อง
1.ดูดชั้นไขมันด้านบนสุดเอาไขมันด้านบนออกให้หมด

2.ย้ายมาดูดตะกอนไขมันที่ก้นถังป้องกัน ไขมันไปอุดตันที่ท่อเติมอากาศ ซึ่งจะทำให้เครื่องเติมอากาศไม่สามารถเติมอากาศลงมาได้เนื่องจากมีเศษอาหารและไขมันอุดตันในรูท่อเติมอากาศ

3.ดูดช่องที่ 1, 2, 3 ทั้งผิวน้ำและตะกอนที่ก้นถังให้ทั่ว แต่ต้องรักษาระดับน้ำ ไว้อยู่กึ่งกลางถังห้ามต่ำกว่ากลางทางลงมาเพราะอาจเกิดความเสียหายจากการถูกดินบีบอัดทั้งด้านบน และด้านข้างได้ เนื่องจากภายในถังไม่มีน้ำไปรับแรงต้านของดิน

สรุปใจความสำคัญสั้นๆคือ วิธีดูแลการดูดตะกอนถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน ถังดักไขมันควรดูดที่ผิวน้ำเพราะไขมันส่วนใหญ่จะลอยขึ้น ถังบำบัดควรดูดตะกอนที่ก้นถัง