ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร ราคา PE PURE PS-1600

4,200.00 ฿

Process Pure Septic tank 1600 liter ราคา 4,200 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย