ถังบำบัดน้ำเสีย 1800 ลิตร ราคา PE PURE PS-1800

6,500.00 ฿

Process Pure Septic tank 1800 liter ราคา 6,500 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย