ถังบำบัดน้ำเสีย 800 ลิตร ราคา PE PURE PS-800

3,000.00 ฿

Process Pure Septic tank 800 liter ราคา 3,000 กระบวนการทำงานแบบ ไร้อากาศสำเร็จรูป อยู่ในใบเดียวกัน * Septic separate sediment Process 1 คือ แยกกาก + ตกตะกอนของเสียหนัก * Septic Brand Pure Bio Seed Process พร้อมย่อยของเสียด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะอาศัยอยู่ในมีเดีย