ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร DMFL 1100 ลิตร รุ่นพื้นเรียบ