ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร DMFL 3000 ลิตร รุ่นพื้นเรียบ