ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร DMFL 4000 ลิตร รุ่นพื้นเรียบ