ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร DMFL 6000 ลิตร รุ่นพื้นเรียบ