ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ราคา โรงงาน แบบเติมอากาศ

17,000.00 ฿