ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ 1000ลิตร ราคา โรงงาน ไฟเบอร์กลาส

6,000.00 ฿