ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ราคา เท่าไหร่ รับประกันกี่ปี

ถังเก็บน้ำ 1500 ลิตร

โรงงานขาย ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ราคา ลดได้ มีระบบการทำงานแบบเติมอากาศ เหมาะกับการใช้งานประเภทจำนวนมาก ทำมาจากวัสดุไฟเบอร์กลาส รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ 75 คน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4.80 เมตร สูง 2.15 เมตร  สามารถลงพื้นที่หน้างานได้ ถ้าพื้นที่หน้ากว้างของหลุมที่จะฝัง ต้องกว้างอย่างน้อย 3 เมตร ยาวอย่างน้อย 5.80 เมตร  ความลึกของหลุมจะอยู่ที่ไม่เกิน 2.45-2.50 เมตร เพราะถ้าหลุมลึกมาก อาจจะทำให้ ถังบำบัดน้ำเสียแตกได้ จากน้ำหนักของดินและคอนกรีตที่อยู่บนถัง

การคำนวณถังบำบัดน้ำเสีย

สารบัญเนื้อหา

1.ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ราคา175000ลดได้?

2.ทำไม ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ราคาแพงมั้ย?

3.การทำงาน ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร มีหน้าที่อะไร?

3.1ห้องที่1(Partition One)

3.2ห้องที่2(Partition Two)

3.3ห้องที่3(Partition Three)

4.ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร แบบเติมอากาศ ทำงานอย่างไร?

5.หัวเชื้อจุลินทรีย์(Pure Seed) ทำหน้าที่อะไร?

6.ลูกมีเดีย(Media Palling)

7.การ ตกตะกอน ส่วนสุดท้าย(Final Room) คือ?

8.คุณสมบัติ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 15000ลิตร มีอะไรบ้าง?

9.ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 15000ลิตร รับน้ำประเภทใด รองรับได้กี่คน?

10.จุดแข็งของ ถังบำบัดน้ำเสีย 15000ลิตร ยี่ห้อ PURE คือ?

1.องค์ประกอบ ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร

ออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย

 • วัสดุที่ใช้ขึ้นรูปโมลถัง ให้เป็นทรงแคปซูลในการผลิต ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด เรียกว่า“ไฟเบอร์กลาส”(Material For Fiberglass) หรือ เรียกสั้นๆว่า“เรซิ่น
 • เนื้อไฟเบอร์กลาสชนิดนี้ จะผลิตโดยการ เพิ่มความหนาเป็นชั้นๆ ทำให้ถังบำบัด มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ซึ่งตรงตามมาตรฐานในการ ติดตั้งแบบฝังดิน ทำให้ถังสามารถรับแรงดันจากใต้ดินได้ หลังจากเติมน้ำและกลบทรายเสร็จเรียบร้อย

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส pure 15000 ลิตร

 • ซึ่ง ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร ขึ้นไปจะทำจากไฟเบอร์กลาส เนื้อผิวของถัง จะเป็นลอน เป็น ปล้อง เพื่อให้แบ่งการทำงานเป็น 3 ห้องได้ดี
 • ทางบริษัทได้ทำการเทสถัง QC. เป็นอย่างดีก่อน ส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

การผลิตให้ ถังบำบัดน้ำเสียให้เป็นทรงแคปซูล เพราะ ต้องการทำให้ กระบวนการบำบัดมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก ภายในสามารถแบ่งกั้นเป็นห้องได้ 3 ห้อง โดยถังแซท ระบบเติมอากาศนี้ แต่ละห้องต้องทำหน้าที่ รับกากตะกอนหนัก ปริมาณมากถึง 15Q ต่อวัน

 

ระบบนี้ถูกออกแบบขึ้นมาโดย วิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเซ็นรายการคำนวณได้ เพื่อให้ลูกค้าใช้เอกสารไปเพื่อขออนุมัติใช้งานกับโครงการประเภท คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่

รายการคำนวณที่ใช้ Approveนี้ จะมีสูตรวิธีการคำนวณถังบำบัดน้ำเสียอยู่ ซึ่งแต่ละช่องของ กระบวนการทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนในถังแซท จะมีระยะแบ่งกั้นภายในไม่เท่ากัน

ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร pure pt-15fb

ส่วนมากช่องเกรอะจะมีพื้นที่มากที่สุด เพราะมีหน้าที่รับกากอินทรีย์ในช่องแรก ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละประเภท ที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมเห็นสมควรว่าลักษณะน้ำเสียเป็นประเภทใด 

3.การทำงาน ถังบำบัดน้ำเสีย  มีกี่ขั้นตอน?

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ10000ลิตร

ระบบการทำงานของ ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ในแต่ละส่วน มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันมาก เพราะ ทั้ง 3 ส่วนต้องทำงานพร้อมกัน น้ำเสียใหม่เข้าระบบ น้ำที่อยู่ในช่องที่ 2 จะไหลดันไปถึงกระบวนการบำบัด ช่องที่ 3  ทันที จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน เป็นขั้นตอนไป 

3.1ห้องที่1 Partition One

ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน

เป็นห้องที่กว้างที่สุดเพราะ ต้องรับของเสียที่ขับถ่ายเป็นด่านแรก กากตะกอนหนักจะเข้ามาในส่วนนี้ ช่องนี้จะมีตะกอนหนักมาก ซึ่งเมื่อตะกอนผ่านเข้ามาก็จะตกลงสู่ก้นถัง เหลือแต่ตะกอนเบา ที่ลอยขึ้นมาเท่านั้น จะลอยผ่านไปห้องที่ 2 ของระบบบำบัดแบบเติมอากาศ

3.2ห้องที่ 2 Partition Two ตะกอนอินทรีย์วัตถุ จะถูกย่อยสลายด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดี จุลินทรีย์จะอาศัยอยู่ในลูกตะกร้อมีเดีย(Media Palling)สีดำ เมื่อมีน้ำเสียไหลมาสัมผัสลูกมีเดีย หัวเชื้อจะทำหน้า ที่กินกากตะกอน สีของน้ำในห้องที่2 จะใสกว่า ห้องที่1

ออกแบบถังบำบัดน้ำเสียบ้าน

โดยตัวเชื้อจะทำงานร่วมกับ เครื่องเติมอากาศ ที่คอยปล่อยอ๊อกซิเจนในน้ำตลอดเวลา การเพิ่มฟองอากาศ เรียกว่า การบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพื่อให้คุณภาพน้ำใน ห้องที่2 และห้องที่3 เหลือแต่เศษตะกอนที่เล็กมาก ผ่านการบำบัดได้ดีที่สุด 

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส แคปซูล pure pt-15fb

3.3ห้องที่ 3 Partition Three เป็นส่วนสุดท้ายที่ บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีกรองตะกอนละเอียด เพื่อให้ตกลงก้นถัง ก่อนน้ำจะถูกปล่อยลงไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมขั้นต่อไป

เปิดระบบถังบำบัดน้ำเสีย

4.ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร แบบเติมอากาศ ทำงานอย่างไร

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส

 • ใช้การเติมอากาศของ แอร์ปั๊ม(Air pump)ทำหน้าที่ เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจน ในช่องกรองเติมอากาศ ซึ่งเป็นช่องที่ 2 ของภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อสามารถย่อยสลายกากตะกอนของเสีย โดยใช้เครื่องเติมอากาศขนาด 200ลิตร/นาที ติดตั้งง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟบ้าน เท่านั้น
 • จะทำงานควบคู่กับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ Pure Seed ได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะ จุลินทรีย์เมื่อได้ออกซิเจนเข้าไปจะทำให้เกิด ปฏิกิริยาในการบำบัดน้ำเสียที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับระบบบำบัดแบบไร้อากาศ

5.หัวเชื้อจุลินทรีย์ (Pure Seed) ทำหน้าที่อะไร?

หัวเชื้อจุลินทรีย์

หัวเชื้อจุลินทรีย์ จะอาศัยอยู่ในลูกมีเดียสีดำ ทำหน้าที่ เพื่อกินของเสียสิ่งปฏิกูล ที่เราขับถ่ายออกมา ถือเป็นขั้นตอนหลักเลยที่สามารถลดตะกอนได้ดี

สามารถช่วยลดกลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย แต่ลูกค้าต้องเติมก่อนใช้งาน 7 วันเพื่ออาศัยการเพราะเชื้อ เมื่อถึงระยะเวลาครบ 7 วันแล้ว จุลินทรีย์ชนิดนี้จะทำงานได้ดีที่สุด

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส pure รุ่น ps-15fb

6.ลูกมีเดีย (Media Palling)

เมื่อน้ำเสียผ่านเข้ามาใน ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ของเสียจะไหลผ่านเข้ามาสัมผัสกับ ลูกมีเดียซึ่งมีหัวเชื้อจุลินทรีย์อาศัยอยู่ ก็จะเกิดการทำงานทันที กระบวนการบำบัดแบบย่อยสลายได้เกิดขึ้นแล้ว ในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะอยู่ในห้องที่ 2 

7.การ ตกตะกอน ส่วนสุดท้าย(Final Room) คือ?

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย ส่วนสุดท้าย เรียกว่า “การตกตะกอน” จะอยู่ในห้องที่ 3 ของถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นประตูด่านสุดท้ายของ ระบบบำบัดเติมอากาศ พาทิชั่นนี้ จะช่วยให้น้ำที่ถูกตกตะกอนมาแล้ว 2 ช่อง คัดแยกสิ่งปฏิกูลหนัก ออกจากตะกอนเบา

ก่อนที่น้ำจะไหล ไปรวมตัวกันที่บ่อพัก สำหรับให้เราเก็บค่าน้ำแล้วจากนั้นจึง ส่งผลตรวจวิเคราะห์น้ำเสียได้ว่า น้ำที่ผ่านการบำบัดแบบเติมอากาศนี้ ได้ตามค่ามาตรฐาน ที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมได้เซ็นรายการคำนวณไว้หรือไม่

8.คุณสมบัติ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 15000ลิตร มีอะไรบ้าง?

ถังบำบัดน้ำเสีย PURE FIBER 15000 ลิตร

 • ถังบำบัดชนิดนี้จะต้องผลิตจาก วัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.435-2548
 • ถังชนิดเติมอากาศจะต้องมี เครื่องเติมอากาศที่จ่ายลมไม่น้อยกว่า 200ลิตร/นาที  มีเสียงไม่ดังจนเกินไป รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม หากมีปัญหาเปลี่ยนภายใน 7 วัน
 • เครื่องเติมอากาศ จะต้องเป็นยี่ห้อที่ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด อุปกรณ์อะไหล่หาง่าย เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง สามารถบริการให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 15000 ลิตร รุ่น ps-15fb

 • ภายในถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศนี้ ต้องมีห้องกั้นภายใน จำนวน 3 ห้อง เป็นอย่างน้อย ถึงจะทำให้ค่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าใกล้เคียงกับค่าน้ำมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ โดยกรมควบคุมมลพิษ สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้และทำให้คุณภาพน้ำให้ออกมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

8.1รับผลิต ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส 15000 ลิตร

ถังบำบัดpure

 • ความหนาของ Fiberglass ไม่ควรน้อยกว่า 8 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงดีเยี่ยม ไม่แตกหักง่าย
 • ถังบำบัดขนาดใหญ่นี้ ส่วนมากจะทำออกมาเป็นรูปทรงแคปซูลนอน ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใต้ฝังดิน แข็งแรงรับน้ำหนักจากพื้นถนนได้
 • ต้องรับน้ำเสียในการขับถ่าย ปัสสาวะและอุจจาระได้ดี จากกิจกรรม ประเภท อพาร์ทเม้นท โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มหาวิทยาลัย 200-300 คน

8.2วิธีจ้างรถดูดส้วม ถังบำบัดน้ำเสีย ควรทำอย่างไร

ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร แคปซูล

 • ระบบนี้สามารถติดตั้ง และดูแลได้ง่าย โดยการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้เอง และเมื่อถึงระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ก็ควรจ้างรถดูดส้วม *ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์* มาดูดตะกอนของเสีย ออกจากถังไปกำจัดทิ้ง และต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงไปในถังใหม่อีกรอบ เหมือนตอนใช้งานครั้งแรกเริ่ม เนื่องจากหัวเชื้อจะถูกดูดไปพร้อมกับสิ่งปฏิกูลของเสียด้วย

ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร รุ่น ps-15fb

 • ถังชนิดนี้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เรื่องติดตั้งระบบสุขาภิบาล สามารถติดตั้งและใช้งานได้เลย เพียงดูคู่มือประกอบการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย หากสงสัยไม่แน่ใจ ควรยกหูโทรหา ฝ่ายขายทันที 02-503-0482

8.3เครื่องเติมอากาศ ถังบำบัดน้ำเสีย ทำงานอย่างไร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบเติมอากาศ ของถังใบนี้ เป็นเครื่องเติมอากาศตัวเล็ก ผู้รับเหมาสามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงเสียบปลั๊กเท่านั้น ต้องอยู่ในที่ร่ม ไม่ควรนำออกไปวางกลางแจ้ง ตากแดด ตากฝน จะทำให้เครื่องเสียหายได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนึง ซึ่งก็เหมือนกับ ทีวี ตู้เย็นนั่นเอง หากต้องอยู่ภายนอก (Out Door) ต้องทำหลังคาบังแดดและฝนให้ได้มาตรฐาน

ถังบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ 15000 ลิตร pure pt-15fb

 • ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ ใบนี้สามารถรับน้ำเสียหลักซึ่ง Bodเข้าระบบอยู่ที่  250มิลลิกรัม ต่อลิตรต่อวัน ส่วนน้ำเสียที่ออกจากระบบจะได้ ค่าBod = 20 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน

9.ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 15000ลิตร รับน้ำประเภทใด รองรับได้กี่คน?

ถังบำบัดน้ำเสียdos15000ลิตรราคา

 1. ประเภทงาน อพาร์ทเม้นท์ อาคารพักอาศัย ที่อยู่อาศัย รองรับการใช้งานได้ที่ จำนวน 79-104 คน
 2. ประเภทงาน ออฟฟิศ สำนักงาน รองรับการใช้งานได้ที่ จำนวน 338-505 คน
 3. ประเภทงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รองรับการใช้งานได้ที่ จำนวน 348-515 คน
 4. ประเภทงาน ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม รองรับการใช้งานได้ที่ จำนวน 606-1206 คน

10.จุดแข็งของ ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ยี่ห้อ PURE คือ?

ถังบำบัดน้ำเสียราคา

 1. Pure รับประกันนาน 2 ปีเต็ม
 2. Pure มีบริการหลังการที่ดีรวดเร็ว เมื่อลูกค้าได้ซื้อถังเราไปแล้ว เราจะพยายามไปให้ถึงหน้างานอย่างเร็วที่สุด เมื่อลูกค้าประสบปัญหาเกี่ยวกับถังชำรุด
 3. Pure มีวิศวกรเซ็นรายการคำนวณถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการขออนุมัติสั่งซื้อ (Approve)
 4. Pure มีวิศวกรออกแบบถังบำบัด(Septic Tank) เพื่อนำไปลงในแบบก่อสร้าง (แบบพิมพ์เขียว) ก่อนถึงเวลาสั่งซื้อจริง ซึ่งง่ายต่อการวัดระยะจัดหาโลเคชั่น เพื่อวางวัสดุก่อสร้างสินค้าอื่นต่อไป ง่ายต่อการเรียงลำดับงานในอนาคต
 5. Pure สร้างมาตรฐานในการทำงาน ให้ออกมาดีที่สุดตั้งแต่ฝ่ายขาย จนถึงฝ่ายบริการ ทำให้บริษัทเรามีรากฐาน ลูกค้าเก่าที่ซื้อถังบำบัดและถังเก็บน้ำกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการขยายตลาดดูแลลูกค้าใหม่จากการบริการที่ดีที่สุด
 6. Pure มีแบบถังบำบัดเสียที่ชัดเจน บอกระยะทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง ทำงานรวดเร็ว เมื่อลูกค้าอยากได้สเปคถัง เพื่อนำไปติดตั้งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 7. Pure มีทีมงานฝ่ายขายที่มีประสบการณ์สูง สามารถดูแล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับถัง ตลอดอายุการใช้งาน เราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนถังบำบัดน้ำเสีย แคปซูล pure ps-15fb
 8. Pure มีทีมงานบริการหลังการขาย ที่สุภาพ มีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ
 9. Pure มีสต็อกสินค้าในบางรุ่น สามารถผลิตได้เร็วตามความต้องการของลูกค้า  สามารถรองรับลูกค้าในการสั่งซื้อตลอดเวลา
 10. Pure มีบริการจัดส่งถังบำบัด,ถังเก็บน้ำทั่วประเทศ จัดส่งโดยรถกระบะ รถหกล้อ รถเทรเลอร์ และขนส่งเอกชน
 11. Pure มีฝ่ายตรวจสอบสินค้าเพื่อ QC. ก่อนสินค้า ลูกค้าทุกรายจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าถูกจัดส่งไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
 12. Pure ผลิตสินค้าใหม่อยู่ตลอด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าของที่ดูดีมีมาตรฐาน แข็งแรงทนทาน
 13. Pure มีสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานจากตัววัสดุ มอก.435-2548

สรุปเรื่อง ที่ควรรู้ของ ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร ราคา สั่งผลิตจากโรงงาน

ออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย

ต้องรู้จำนวนคนใช้งานทั้งหมด เพื่อให้ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ทำงานหนักจนค่าBodออก สูงกว่ามาตรฐาน คือ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีวิธีการคำนวณพื้นฐาน คือ

1.ถ้าเป็น พักอาศัย ใช้สูตรคำนวณคือ 200ลิตร x จำนวนคน = ปริมาตรถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียยี่ห้อไหนดี

 • คนอยู่อาศัย 75 คน x 200 ลิตรต่อ 1 คน  คือสูตร ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 15000 ลิตร
 • หอพัก 50 คน x 200 ลิตร (1 คนใช้น้ำ200ลิตร) = 10,000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 15000 ลิตร รุ่น pt-15fb

สำหรับบ้านพักอาศัย และหอพัก จะต้องใช้น้ำมากกว่า โรงเรียน โรงงาน เพราะ ต้องใช้น้ำเพื่ออาบด้วย ส่วนโรงงานใช้น้ำเพื่อขับถ่ายอย่างเดียวเท่านั้น 

2.ถ้าเป็น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย 50ลิตร x จำนวนคน = ขนาดถังบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ

 • โรงงานอุตสาหกรรม 300 คน x 50 ลิตรต่อ 1 คน คือสูตร ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ 15000 ลิตร

เมื่อได้ขนาดถัง แล้วให้มาเช็คพื้นที่สำหรับ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียให้ชัดเจนว่า สามารถขุดหลุม กว้าง ยาว ลึก ตามแบบของถังบำบัดได้หรือไม่ ถ้าพื้นที่ไม่สามารถนำถังลงหลุมได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำแบบให้เหมาะสมที่จะนำถังลงหลุมได้ 

วิธีออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย

แบบมาตรฐานของ ถังบำบัดน้ำเสีย15Q คือ กว้าง 2 เมตร ยาว 4.80 เมตร 

ต้องใช้พื้นที่การขุดคือ กว้าง 3.00 เมตร เพราะต้องเผื่อด้านข้าง 50 cm. 2 ฝั่ง = 1.00 เมตร

ด้านยาวต้องขุดเผื่ออย่างน้อยคือ 5.80 เพราะ หัวแคปซูลและท้ายแคปซูล เราต้องเผื่อกลบทรายหยาบ ด้านละ 50 cm x 2 ด้านหัวท้าย คือ 1 เมตร 

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ถ้าพื้นที่หน้างานของท่าน มีพื้นที่ความยาวจำกัด แต่ต้องการใช้ถังปริมาตรความจุเท่าเดิม เราสามารถสั่งผลิตถังตามแบบได้ หากหน้างานมีความยาวจำกัดเพียง 4 เมตรเท่านั้น!!! 

เราสามารถสั่งผลิต ถังบำบัด15000ลิตร ได้ที่ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 3.10 เมตร ปริมาตรก็ยังคงเท่าเดิมคือ 15Q

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส

ส่วนสุดท้ายคือ ดูงบประมาณในการซื้อถัง บวกกับค่าติดตั้งแล้วยังพอมีกำไร เพราะ ต้องมีค่าขุด ค่าตอกเข็ม เทฐานราก ค่าแรง ค่าถัง ค่ากลบทราย

ค่าสั่งรถบรรทุกน้ำเพื่อเติมลงในถังให้เต็ม ก่อนกลบทราย ค่าเดินสายไฟ และท่อpvc. ฯลฯ ขอให้ผู้รับเหมาประเมินงบประมาณก่อน ที่จะสั่งซื้อของทุกครั้ง

“ถังบำบัดน้ำเสีย 15000 ลิตร เป็นถังขนาดใหญ่ ราคาต่อใบหลักแสน ดังนั้น ต้องรู้ต้นทุน ค่าของ ค่าแรง ก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้ง “