วิธีดูแล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป อย่างถูกต้อง

รับติดตั้งถังบำบัดเติมอากาศ

วิธีดูแล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้ถูกต้อง มีหลายขั้นตอนที่ต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะ เป็นถังขนาดใหญ่ การติดตั้งจะใช้เวลานานกว่าถังแซทสีดำที่เป็นpe

งบประมาณ ค่าแรง ค่าของ ค่าสินค้า จะสูงกว่าถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ปัจจัยต้องคำนึงถึงหลังจากซื้อถังไฟเบอร์กลาสแบบเติมอากาศ ก็คือการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีรับติดตั้งถังบำบัดเติมอากาศ

สารบัญเนื้อหา

1.แยกท่อน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลง ถังบำบัดน้ำเสีย

2.คำนวณ ถังบำบัดน้ำเสีย จากผู้ใช้งาน

3.ปัญหาของ ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเกินไป คือ?

4.ทำไม ส้วมเต็ม ท่อตัน บ่อย สาเหตุคือ?

5.สาเหตุที่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ตาย คือ?

6.ห้ามรถใหญ่วิ่งบน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

7.ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตร ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ เท่าไหร่?

1.วิธีดูแล ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป อย่างถูกต้อง

ถังแซท 5000 ลิตร รุ่น ps-5000

แยกท่อของถังบำบัดน้ำเสียเอาเฉพาะน้ำจากการขับถ่ายและน้ำอาบเท่านั้น ห้ามนำท่อน้ำเสียจากห้องครัวและกระบวนการผลิตที่มีสารเคมีปนเปื้อนมารวมกับท่อน้ำเสียของถังบำบัด เพราะระบบจะไม่สามารถย่อยสลายได้ดีถ้าไม่ใช่กากของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมาจากโถส้วมหรือชักโครกนั่นเอง

ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร pure รุ่น pt-10fb

เนื่องจาก หัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาศัยเกาะตามผิวของ ลูกตะกร้อมีเดีย จะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ โดยตรง ไม่สามารถย่อยสลายได้ดีกับไขมัน ที่ล้างออกมาจากห้องครัว หรือน้ำประเภทเคมี ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้

รับติดตั้งถังบำบัดขนาดใหญ่

2.คำนวณ ถังบำบัดน้ำเสีย จากผู้ใช้งาน

คำนวณปริมาณคนอยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับปริมาตรความจุของ ถังบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะสั่งซื้อ เพราะหากคำนวณผิดคนใช้งานมากกกว่าถังที่ซื้อมา จะทำให้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มเร็ว และมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาได้

ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ในการดูแลแก้ไขภายหลัง คือมีค่าใช้จ่ายในการจ้างรถดูดส้วม ซึ่งเมื่อไหร่ส้วมเต็ม ก็ต้องจ้างรถดูดส้วมทุกครั้ง เพราะ ถังไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ทัน ทำให้กากตะกอนล้น ออกมาถึงบ่อพักสาธารณะได้ 

รับติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

3.ปัญหาของ ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเกินไป คือ?

การเลือก ถังบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้ส้วมเต็มเร็ว ลูกค้าจะต้องเตรียมหาพื้นที่ เพื่อหาซื้อถังอีก1ใบ ในการขุดหลุมตอกเข็ม เพื่อรองรับน้ำเสียต่อจากใบเก่า ซึ่งเป็นวิธีการใช้งาน 2ใบพร้อมกัน ให้น้ำเสียล้นมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดในถังใบที่2

หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อขุดรื้อถอนถังใบเก่า ที่เล็กเกินไป เพื่อเปลี่ยนถังลูกใหม่ ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้คล่องตัว มีระยะเวลาการบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอต่อการใช้งาน

วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียถูกต้อง

4.ทำไม ส้วมเต็ม ท่อตัน บ่อย สาเหตุคือ?

ถังบำบัดน้ำเสีย 3000 ลิตร แคปซูล pure pt-3fb

ดูแลขั้นตอน การใช้งานภายในห้องส้วมให้ถูกต้องคือ การกดชักโครก ห้ามนำกระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัย สิ่งของอื่น นอกเหนือจากน้ำในโถที่ต้องกดลงไป เพื่อให้ของเสียไหลลงไปรวมกันที่ถังบำบัดน้ำเสีย อย่างเดียวเท่านั้น เพราะกระดาษชำระและผ้าอนามัยจะทำให้ท่อตัน

ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร pure ps-1600

การกดน้ำจากชักโครกครั้งถัดไป จะทำให้น้ำไม่พาอุจจาระที่เพิ่งขับถ่ายลงไปในถังบำบัดน้ำเสีย แต่จะถูกดักไว้จากกระดาษทิชชู่ ที่ไม่ยอมทิ้งลงถังขยะ

จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดได้ว่าส้วมเต็มเร็วจากการใช้งาน แต่แท้จริงแล้วมาจากสิ่งแปลกปลอม ที่ถูกขวางไว้ในท่อระหว่างทาง ก่อนที่จะไปถึงถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป15000ลิตรราคา

5.สาเหตุที่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ตาย คือ?

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส pure ps-6000fb

ควรเลือก น้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ที่เป็นมิตรต่อหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายกากอินทรีย์ของเสีย ซึ่งถูกขับถ่ายไหลลงไปใน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ควรเจือจางน้ำยาล้างห้องน้ำด้วยการผสมน้ำเปล่า เพื่อไม่ให้ความเข้มข้นของน้ำยา ไปฆ่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้ตาย น้ำยาที่เข้มข้นแรง จะทำให้ระบบการทำงานของ  ถังบำบัดน้ำเสียด้อยประสิทธิภาพไปด้วย

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ10000ลิตรราคา

เนื่องจากจุลินทรีย์ภายในถังถูกเคมีล้างที่แรงเกินไปทำลายหัวเชื้อให้เหลือน้อยลง เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงนึง จะสังเกตุได้ว่าทำไม ถังบำบัดน้ำเสียจึงมีกลิ่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดผงหลงเหลืออยู่ในถังบำบัดแล้ว

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับถังบำบัดน้ำเสีย 10000ลิตรราคากิโลกรัมละ 100 บาทเท่านั้น ใช้จำนวน 6 กิโลกรัม จากบริษัทผู้ขายโดยตรง ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 085-374-5500 

วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี

6.ห้ามรถใหญ่วิ่งบน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

การยืดอายุของ ถังบำบัดน้ำเสียให้นานขึ้นเป็น 10ปี ขึ้นไปคือ ยืดอายุวัสดุตัวถังไม่ให้ถังแตก ร้าว รั่วซึม โดยห้ามรถหกล้อ รถพ่วง รถสิบล้อ หรือรถที่มีน้ำหนักมากกว่ารถเก๋ง รถกระบะ วิ่งใกล้กับบริเวณตัวถังหรือวิ่งอยู่บนผิวถนนคอนกรีตบนตัวถัง

เพราะตัวรถหกล้อมีน้ำหนักหลายตัน เมื่อวิ่งใกล้ๆถังระยะ 3-5 เมตร แรงกดแรงกระทำใต้ดิน จะมีมากกว่าบนพื้นถนนที่คนเดิน  จะสามารถรับรู้สึกถึงแรงนั้นได้

วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

แม้กระทั่งเวลาเราเดินอยู่บนถนนทางเท้าทั่วไปเวลารถพ่วง รถเทรเลอร์ขนาดใหญ่วิ่งผ่าน ยังทำให้คนเดินเท้ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาให้รับรู้ที่เท้าได้ ยิ่งใต้ดินแล้วแรงกระเทือนจะมากกว่าหลายเท่า

ถังบำบัดน้ำเสีย 7000 ลิตร รุ่น pt-7fb

จะสังเกตุได้จากเวลาที่รถสิบล้อรถใหญ่วิ่งบนถนนเลนสวนกัน ถนนคอนกรีตยังทรุดตัวแตกตัวออกมาเป็นเสี่ยงๆได้เลย แรงที่กระทำต่อตัวถังบำบัดน้ำเสียใต้ดินก็เช่นเดียวกันถ้ามีรถขนาดใหญ่วิ่งบริเวณนั้น ก็ทำให้ถังแตกรั่วซึมได้เช่นกัน

7.ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตร ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ เท่าไหร่?

Septic-aeration-tank

ปริมาณของหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่จะเทลงใน ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตรคือ 12 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100 บาท ควรเปิดฝาเท ก่อนที่น้ำเสียจะเข้าระบบ 5 วัน

ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร pt-10fb

เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ปรับสภาพในน้ำก่อน เพราะถ้าหากเทไปตอนติดตั้งถังบำบัดเสร็จวันนี้ แต่เปิดระบบใช้งานจริงเดือนหน้า เชื้อจุลินทรีย์จะตายก่อนเพราะ ไม่มีของเสียมาเป็นอาหาร จึงไม่สามารถอยู่ได้ และทยอยตายลงไปในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตรราคาเท่าไหร่

สรุปก่อนซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย ต้องเข้าใจการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี 

septic-tank-price

  • ออกแบบเพื่อเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยสังเกตุจากจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
  • รู้ว่าหน่วยงานที่จะซื้อถังบำบัดน้ำเสียไปใช้ เลือกใช้ระบบไหน แบบเติมอากาศ หรือแบบไร้อากาศ
  • การติดตั้ง แยกท่อน้ำทิ้งให้ชัดเจน เพราะถังบำบัดน้ำเสียไม่ได้กรองน้ำทุกประเภท
  • แยกผ้าอนามัย และกระดาษทิชชู่ ให้ทิ้งลงในถังขยะเท่านั้น ป้องกันเหตุ ส้วมเต็ม ท่อตัน แก้โดยรถดูดส้วม งูเหล็กทะลวงท่อ
  • อย่าเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ก่อนการใช้งานนานเกินไป ให้เทก่อนเปิดระบบ 5-7 วันเพื่อเพาะเชื้อ
  • หังเชื้อจุลินทรีย์จะตาย ถ้าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่ กัดพื้น ขจัดคราบที่ฝังแน่นตามกระเบื้อง ต้องใช้น้ำยา ที่เป็นมิตรต่อหัวเชื้อ
  • ก่อนซื้อถังบำบัด ควรดุในแบบพิมพ์เขียว สามารถเสนอเทียบเท่าได้ โดยไม่ได้ระบุให้ซื้อยี่ห้อเดียว แบบล็อคสเปค

“การดูแลรักษา ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ศึกษา และทำตามต่อเนื่องให้ได้ 7ข้อ เท่านั้น จะเกิดประโยชน์ที่สุด “