แนะนำ ถังบำบัดน้ำเสีย มีกี่แบบ

ถังบำบัดน้ำเสียมีมอก

แนะนำ ถังบำบัดน้ำเสีย มีกี่แบบ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า SepticTank10000liter เป็นถังที่นำมาบรรจุของเสีย ที่ใช้ในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ ย่อยสลายของเสียต่างๆ ให้ได้น้ำที่มีคุณภาพหลังจากผ่านการบำบัดมาแล้ว

ถังบำบัด pure 20000 ลิตร pt-20fb

โดยใช้มีเดีย (Media Palling)ที่อยู่ในถังเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาสัมผัสผิวของมีเดีย ก็จะถูกหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ในตัวพลาสติกมีเดีย ย่อยสลายกากตะกอนได้เป็นอย่างดี

แนะนำ ถังบำบัดน้ำเสีย มีกี่แบบ ระบบการทำงาน

ถังเก็บน้ำ 7000 ลิตร pure po-7fb

Septic System Aeration Tank คือ กระบวนการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 3 ระบบคือ

Septic Anaerobic คือกระบวนการบำบัดส่วนเกรอะอยู่ในช่องแรกของถังเพื่อแยกกากตะกอนของเสียออกจากกัน

Septic Aeration คือกระบวนการบำบัดส่วนกรองเติมอากาศ อยู่ในช่องที่สองของถัง ใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอ๊อกซิเจนให้ได้น้ำที่ออกมามีคุณภาพ โดยทำงานร่วมกับมีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อย่อยสลายของเสียสิ่งปฏิกูล

 

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 3000 ลิตร pure รุ่น pt-3fb

Septic Sedimentation คือกระบวนการบำบัดแบบตกตะกอน อยู่ในช่องที่สามของถัง ซึ่งเป็นช่องสุดท้ายของถังบำบัด มีไว้เพื่อพักน้ำและคัดกรองเศษตะกอนเบาให้ตกตะกอนจมลงสู่ก้นถัง เพื่อให้ค่าน้ำที่ถูกบำบัดออกมาแล้วมีคุณภาพ

 

ถังบำบัดน้ำเสีย pure รุ่น ps-1600

ถังที่ว่านี้พูดศัพท์ชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเรียกว่า ถังขี้ เอาไว้เพื่อรับน้ำอุจจาระ รับน้ำปัสสาวะ จากการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ซึ่งสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เราจะใช้ส้วมซึม คือบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อวง 3คำกล่าวนี้ ทำมาจากวัสดุเดียวกันคือ ซีเมนต์หรือปูน นำมาหล่อเป็นวงกลม ที่ชาวบ้านชาวสวนนำมาเพาะปลูกมะนาวนั่นเอง

 

ถังบำบัดน้ำเสีย 3000 ลิตร pure pt-3fb

ถังบำบัด แปลเป็นภาษาอังกฤษได้อีกคำ คือ Treatment Tank เป็นถังซึ่งนำใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำเสีย ให้ออกมาเป็นน้ำดีตามที่ต้องการ เช่นกระบวนการบำบัดทางเคมี

 

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส pure รุ่น pt-3fb

ต้องอาศัยวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมดูแลระบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ คือมีการวัดค่าสะสารทางเคมี ก่อนบำบัด และหลังจากผ่านการบำบัดแล้ว ต้องนำผลวิเคราะห์ไปส่งตรวจ

ที่ห้องแลปปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้เมื่อได้ผลวิเคราะห์ออกมาแล้ว จึงนำไปประเมินค่าตัวอย่างน้ำกันต่อ ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม่

ถังบำบัดน้ำเสีย 6000 ลิตร ps-6000fb

หากค่าน้ำไม่ผ่านต้องวิเคราะห์สาเหตุต่อไป โดยดูจากปริมาณการใช้น้ำ ค่าน้ำเสียที่มีสารเคมีอื่นเข้ามาปะปน รวมถึงการเติมเคมีเพื่อทรีทเม้นต์ระบบให้ได้ผลที่น่าพอใจ

บริษัทเรามีวิศวกรออกแบบถังบำบัดน้ำเสียโรงงานใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด10,000ลิตรขึ้นไป ใช้วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ติดปัญหาหน้างานได้

 

ถังเก็บ Pure ไฟเบอร์กลาส 2000 ลิตร pu-2fb

เมื่อลูกค้าไม่รู้ว่าจะเดินท่อแบบไหนดีถึงจะให้น้ำไหลออกได้ดี วิศวกรเราสามารถมองภาพรวมของหน้างานออก ว่าจะฝังถังบำบัดน้ำเสียขนาดกี่ลิตรดีถึงจะเหมาะสม กับการใช้งานจริงและสามารถติดตั้งลงหลุมได้อย่างเหมาะสม

 

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส แคปซูล pure pt-20fb

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่แบบเติมอากาศ จะมีขนาดตั้งแต่ 10000ลิตรราคา 115,000บาท(ลดได้อีก) สามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงานขนาดกลาง และคอนโดขนาดใหญ่ได้ดี

ถังบำบัดน้ำเสีย pure รุ่น ps-1600

รับปริมาณน้ำเสียได้ 10,000ลิตรต่อวัน รายการคำนวณที่วิศกรสิ่งแวดล้อมเซ็นต์ จะได้ค่าBODเข้า 250 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน และ ค่าBODออก 20 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน โดยต้องใช้ระบบเติมอากาศเท่านั้น ถึงจะได้ค่าน้ำหลังผ่านการบำบัดแล้ว

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดใหญ่ 10000 ลิตร ราคา เท่าไหร่ มีกี่ประเภท

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 15000 ลิตร รุ่น ps-15fb

1.ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่แบบเติมอากาศ(Septic Aeration Tank) 10000ลิตรราคา 115,000 บาท(มีส่วนลด)

ใช้เวลาผลิต7-10วัน 

Septic Spec 

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.20 เมตร สูงรวมฝาปิด 2.15 เมตร 

2.ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่แบบไร้อากาศ(Septic Anaerobic Tank) 10000ลิตรราคา 65,000 บาท(มีส่วนลด) ใช้

เวลาผลิต7-10วัน  

Septic Spec 

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.20 เมตร สูงรวมฝาปิด 2.15 เมตร 

อุปกรณ์ที่แถม ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ มีอะไรบ้าง

ถังแซท pure 10000 ลิตร ราคา

  • ฝาปิด ABS จำนวน 2 ฝา ใช้สำหรับปิดปากถังด้านบนเพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไป
  • ลวดสลิง จำนวน 2 เส้น ใช้สำหรับลัดถังเพื่อไม่ให้ถังเคลื่อนออกจากฐากรากเวลากลบทรายและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • เฟล็กข้อต่ออ่อนขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน ท่อนที่1 ใช้สำหรับสวมเข้ากับท่อออกที่ออกมาจากระบบสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับท่อเข้าของถังบำบัดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และอีก1ท่อน ใช้สวมกับท่อออกของถังบำบัดเชื่อมกับท่อของบ่อพักที่จะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
  • มีเดีย (ผู้ขายติดตั้งภายในถังบำบัดเรียบร้อย) ใช้สำหรับเป็นที่ยึดเกาะของหัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นในการบำบัดน้ำเสียต้องมีอยู่ภายในถังบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 10000 ลิตร ราคา

  • เครื่องเติมอากาศ (สำหรับถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเท่านั้น) ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณอากาศในน้ำเสีย ช่วยให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดในช่องกรองเติมอากาศ

2.ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ โรงงาน ควรใช้แบบไหนดี

รับออกแบบถังบำบัดน้ำเสียถังบำบัดแถมอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมมีจำนวนพนักงานค่อนข้างมาก ควรเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ วัสดุผลิตจากไฟเบอร์กลาส เป็นรูปทรงแคปซูล นวัตกรรมการผลิตของเราสามารถทำให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม กับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด

ดังนั้นเราจึงออกแบบการผลิตถังบำบัดขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง คือถังขนาด10,000ลิตร โรงงานสามารถสั่งผลิตได้ตามมาตรฐานตั้งแต่ ความกว้างที่ 2เมตร 1.60เมตร 1.30เมตร ความยาว 3 เมตร ความยาว 2.50 เมตร

 

ถังแซท 10000 ลิตร ราคา

แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าในการสั่งซื้อ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริง การใช้งานสำหรับโรงอาหาร Canteen ก็มีการใช้งานมากขึ้นตามลำดับ เมื่อการใช้มีปริมาณมาก น้ำเสียที่เกิดขึ้นย่อมมากตามไปด้วย จำเป็นมากที่ต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้อง

 

ถังดักไขมัน 30 ลิตร

การออกแบบที่ดีควรมี ถังดักไขมันใต้ซิ้งค์ขนาด 20 ลิตร 30 ลิตร 60 ลิตร เพื่อดักเศษอาหารชิ้นใหญ่ก่อน ต่อมาจึงออกแบบขั้นตอนถัดไปด้วยถังดักไขมันแบบฝังดิน ขนาดตั้งแต่ 1600ลิตร – 2000ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 2000 ลิตร ราคา

ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในโรงงานด้วย ถังดักไขมันแบบฝังดิน1000ลิตรหรือ1600ลิตรตัวนี้ ออกแบบมาเผื่อรับน้ำเสียจากโรงอาหารเท่านั้น โดยรับน้ำมาต่อจากถังดักไขมันแบบติดใต้ซิ้งค์อีกทีนึง ถังชนิดฝังดินนี้จะกรองเศษอาหาร

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยน้ำเสียให้เป็นหน้าที่ของ ถังบำบัดขนาดใหญ่รับช่วงในการย่อยสลายต่อ โดยใช้ เครื่องเติมอากาศเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในถังบำบัด เพื่อให้มีอากาศเข้าไปเติมลงในน้ำเสียซึ่งช่วยให้น้ำที่ถูกปล่อยออกมา ได้ค่าน้ำที่ดีกว่าถังบำบัดแบบไร้อากาศ

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 10000 ลิตร

โดยถังบำบัดแบบเติมอากาศทำงานร่วมกับ มีเดีย จุลินทรีย์ย่อยไขมันชนิดพิเศษ(ลูกค้าสามารถสั่งซื้อโดยตรงจากฝ่ายขาย) ทำให้น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดในแต่ละช่องของถังแคปซูล ที่แบ่งช่องกั้นภายในมี 3 ขั้นตอน คือ ระบบเกรอะ ระบบกรอง ระบบเติมอากาศ หรืออาจจะเพิ่มระบบตกตะกอนเข้ามา

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 10000 ลิตร

อยู่ที่การออกแบบดีไซน์ สำหรับโรงงานนั้น ทางเรามีวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เซ็นออกแบบรายการคำนวณอย่างถูกต้องชัดเจนให้แก่ลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ลูกค้า นำเอกสารไปยื่นขออนุมัติใช้ได้อย่างสบายใจ

สั่งผลิตถังบำบัดน้ำเสีย

เพราะค่าน้ำเสียที่ออกมา อาจจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ หรือถ้าอยู่ในเขตอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี สำคัญมากที่จะให้วิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ออกแบบโดยตรง พร้อมขอให้ออกเอกสารเซ็นรายการคำนวณถังบำบัดน้ำเสียทุกครั้ง

3.มีวิศวกรสิ่งแวดล้อมให้คำปรึกษารวบรวมข้อมูล

ขายถังแซทราคาถูก

ก่อนมีการออกแบบทุกครั้ง ผู้ออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ประเภทของน้ำเสียที่เข้าระบบมีกี่ประเภท การขับถ่ายอย่างเดียว หรือมีน้ำจากไลน์การผลิตที่มีสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาในระบบบำบัดด้วย

ถังบำบัดน้ำเสีย7000ลิตรราคา

สิ่งเหล่านี้ควรแยกออกจากกัน รวมถึงน้ำจากโรงอาหารที่มีไขมันเข้ามาผสมในตัวถังบำบัด ก็ควรใช้ถังดักไขมันแยกออกมาต่างหากเพื่อรับเฉพาะน้ำเสียจาก Canteen โดยเฉพาะ

ยกเว้นว่าจะเป็นถังแคปซูลขนาดใหญ่มากที่ภายในตัวถัง สามารถซอยช่องแบ่งกั้นห้องในแต่ละพาสได้ 4-5ช่อง ในถังเดียวกัน

4.วิเคราะห์ออกแบบงานก่อสร้างใหม่

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศถังบำบัดน้ำเสียทรงแคปซูล

เมื่อพื้นที่หน้างานในเมืองมีจำกัด การวางระบบท่อของถังดักไขมันรวมถึงถังบำบัดน้ำเสีย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นระยะระหว่างขอบถัง ถึงผนังของหลุมที่ขุดจะมีระยะที่แคบมาก ซึ่งเวลาลงถังแคปซูลหรือทรงกลมก็แล้วแต่

เมื่อใช้รถเฮี๊ยบหรือรถเครนยกลงหลุม จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักส่งมาที่ตัวถัง ในขณะที่หลุมแคบ ตัวถังจะมีการแกว่งและส่ายเล็กน้อย จุดนี้ผู้รับเหมาที่ผ่านงานติดตั้งมาเยอะจะทราบดี จึงต้องเผื่อขนาดของหลุมที่ขุด รวมถึงผลิตถังให้เหมาะสมกับขนาดของหลุมที่จะวางถังลงบนฐานรากให้เรียบร้อย

ถังบำบัดน้ำเสียมีกี่ขา

หากเป็นงานปรับปรุงควรสังเกตลักษณะการเดินของท่อเก่า และศึกษาสภาพการใช้งานของระบบว่าผ่านการใช้งานมาแล้วกี่ปี โดยผู้ออกแบบ ควรที่จะขอแบบพิมพ์เขียวเดิม จากเจ้าของโครงการที่ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว

การได้แบบพิมพ์เขียวมาจะช่วยให้รู้แนวท่อเก่า และขนาดความจุของถังเก่า หากงานเก่าไม่ได้ติดตั้งเป็น10ปี ก็อาจจะใช้ระบบท่อเดิม และถังเดิมซึ่งสามารถบำบัดได้ดีอยู่

มอกถังบำบัดน้ำเสีย

โดยให้สังเกตจากการเปิดฝาถังดูทุกฝา ให้ดูว่ากากตะกอนเยอะมั้ยแข็งตัวมากรึป่าว มีเดียพลาสติกลูกสีดำ กรอบแตกจากอายุการใช้งานมั้ย เครื่องเติมอากาศที่เป่าลมยังทำงานให้อ๊อกซิเจนในน้ำได้ปริมาณฟองที่เยอะหรือไม่

แท้งค์น้ำไฟเบอร์ราคา

สรุปปัจจัยต่างๆและรายละเอียดที่อธิบายไปแล้วเป็นข้อๆ ก็สามารถทำให้เจ้าของโครงการตัดสินใจได้เบื้องต้น ว่าจะสร้างระบบใหม่ หรือสามารถใช้ระบบเดิมมาจอยกันกับระบบสร้างใหม่ก็เป็นอีกทางเลือกนึง ที่สามารถเซฟงบประมาณได้หากต้องใช้เงินลงทุนไปกับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือลงทุนเครื่องจักรใหม่

5.ออกแบบ ถังเก็บน้ำบนดิน 1000 ลิตร ราคา4500

ถังเก็บน้ำ3000ลิตร

ถังเก็บน้ำ ยอดนิยมที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ ขนาดความจุ 1000 ลิตร เพราะสามารถรองรับการใช้งานของคนในบ้านพักอาศัยได้ถึง 4-5 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับบ้านขนาดเล็กถึงกลาง

แต่จะไม่ได้สำรองการหยุดไหลของน้ำเนื่องจาก คำนวณไว้อย่างพอดีสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการ อาบ ขับถ่าย และอุปโภคอีกเล็กน้อย เช่น ซักผ้า รดน้ำต้นไม้

ถังเก็บน้ำ2500ลิตรกันตะไคร่

สูตรคำนวณสำหรับเลือกถังเก็บน้ำบนดินขนาด 1000 ลิตร ก็คือ เอา1000ตั้ง หารด้วย 200 (คือหน่วยที่ 1 คนใช้น้ำ 200ลิตร ต่อ คน ต่อวัน *** สูตรนี้สำหรับ บ้านพักอาศัย หรือ ผู้อยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม***)

1000 / 200 = 5 คน  (*** ปริมาตรถัง *** หารด้วย *** การใช้น้ำต่อคน ***)

เท่ากับว่าถ้ามีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้าน 5-6 คน ถ้าใช้งานพร้อมๆกัน และมีน้ำจากอุปโภคอีกเช่น รดต้นไม้ และซักผ้า ฯลฯ น้ำก็จะไม่พอใช้งานทันที หากน้ำหยุดไหล 6-12 ชั่วโมง

ดังนั้นหากต้องการสำรองน้ำเผื่อเหตุฉุกเฉินน้ำไม่ไหล สูตรการคำนวณเราจะใช้ 1.5 คูณเข้าไปกับปริมาตรขนาดของตัวถัง

ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพคือ ถังเก่าขนาด 1000 ลิตร x 1.5 = 1500 ลิตร

จะเห็นว่าจากตัวอย่างด้านบน เราสำรองน้ำเพียง 500 ลิตรเท่านั้น สำหรับคนใช้งานเพียง 5 คนนะครับ

 

ถังเก็บน้ำ2000ลิตรราคา

แต่ถ้ามีกิจกรรมที่จำเป็นและสำคัญมากกว่านั้น เช่น เปิดเป็นร้านอาหาร หรือทำธุรกิจที่ต้องใช้น้ำมากๆ หากขาดน้ำไปเพียงแค่ 6 ชั่วโมงจะส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจเสียหายมาก ก็ควรจะประเมินให้ถูกต้องโดยดูจากมิตเตอร์ใช้น้ำรายวัน แล้วนำมาหารด้วยจำนวนวันที่เปิดใช้บริการ

เพียงเท่านี้ก็จะได้ ปริมาณน้ำใช้ต่อวัน แล้วเราก็สามารถนำค่าตัวเลขดังกล่าวมาคูณกับ 1.5 คือตัวเลขที่ต้องนำมาคูณเพื่อต้องการที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ในปริมาณกี่ลิตรต่อวันครับ )

ถังเก็บน้ำ1000ลิตรกันตะไคร่

สรุปถ้าให้คิดง่ายๆ ก็คูณ 2 ไปได้เลยครับ ***สำหรับบ้านพักอาศัยนะครับ*** ที่ต้องใช้น้ำมาก และมีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อถังเก็บน้ำขนาด 2000ลิตรในราคาที่ถูกมาก เพียงแค่ 6000 บาทเท่านั้น * ราคานี้สำหรับช่วงโปรโมชั่นถึงสิ้นปี 31ธันวาคม 2562 เท่านั้นนะครับ *

6.มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบสุขาภิบาล

ถังเก็บน้ำอุตสาหกรรม

 

หากเป็นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แนะนำนะครับว่า ท่านเจ้าของโครงการควรหาคอนซัลที่มีประสบการณ์มากพอสมควร และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ทางใดก็ทางนึง เพราะหากหาช่างรับเหมาทั่วไป อาจจะได้ราคาถูกก็จริงครับ

ถังเก็บน้ำ ฝังดิน 50000 ลิตร

แต่ถ้าโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้ สินค้าในแต่ละประเภทก็มีขนาดใหญ่ ตามมูลค่าโครงการไปด้วย ไม่ได้บอกว่าช่างรับเหมาทั่วไปทำไม่ได้นะครับ เพราะก่อนเค้าจะมาเป็นช่างรับก็ผ่านประสบการณ์ เป็นลูกน้องทำงานลงมือลงแรงด้วยตนเองมาก่อนทั้งนั้น

 

ยกตัวอย่างชัดเจนให้เห็นภาพก็คือ หากเคยติดตั้งถังบำบัดตามบ้านพักอาศัย ขนาดถัง 1000-1600 ลิตรมาแล้ว จะไปติดตั้งถังขนาด 5000-6000ลิตร ก็ไม่ใช่เรื่องยากน่าห่วงอะไรครับ

ถังน้ำบนดิน2000ลิตรราคา

แต่หากติดตั้งถัง1000ลิตรแล้ว กระโดดลงมาลุยงานติดตั้งเลยกับถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ20000ลิตร ก็อยากให้ดูผลงานReference ที่ได้เคยติดตั้งมาแล้วหลายๆงานครับ

เพราะพื้นที่ในแต่ละเขตอำเภอ ดินนิ่ม แข็ง อ่อน แตกต่างกันนะครับ การตอกเสาเข็มเพื่อติดตั้งถังแซท ควรมีประสบการณ์ในสายงานระบบสุขาภิบาลมาพอสมควรครับ ถึงจะอุ่นใจและไว้ใจได้ครับ

ถังสำรองน้ำราคาถูก

สุดท้ายนี้ขอแนะนำครับว่า ในการหาผู้รับเหมาฝีมือดีซักราย อยากให้ท่านมีตัวเลือกเยอะๆ เปรียบเทียบหลายๆเจ้าครับ แล้วคัดเจ้าที่คิดว่าดีที่สุด 3 เจ้า มานั่งคุยกันถามตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ เพื่อสุดท้ายจะใช้เป็นน้ำหนักในการตัดสินใจใช้บริการกับบริษัทที่ท่านคิดว่า ทำงานได้ หรือ ทำงานดี ทำงานมีคุณภาพ ให้เจ้าของสบายใจและนอนหลับได้ดีครับ