วิธีการทำงาน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นอย่างไร

วิธีการทำงานถังบำบัดน้ำเสีย

วิธีการทำงาน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นแบบ ระบบเกรอะ กรองรวมไร้อากาศ ด้วยการตกตะกอนแล้วย่อยสลายด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย PureSeed ที่อาศัยอยู่ในมีเดีย เป็นการบำบัดสมัยใหม่แทนที่แบบเก่า ที่เป็นบ่อเกรอะบ่อซึม หรือที่เรียกว่าส้วมซึม ระบบใหม่ ถังแซท จะมีอุปกรณ์ประกอบไปด้วย ข้อต่ออ่อนพร้อมสายรัด ฝาปิด ลูกมีเดียในถัง หัวเชื้อย่อยกาก

ถังบำบัดน้ำเสีย 7000 ลิตร ราคา

วิธีการทำงาน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นแบบไหน

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

วิธีการทำงาน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเติมอากาศ 3 ขั้นตอนคือ

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 5000 ลิตร ราคา

1.ระบบแยกกากหนัก(Solid Separation Section) เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้พื้นที่ในการบำบัดมากกว่า ส่วนกรองเติมอากาศและส่วนตกตะกอนรวมกัน และพื้นที่ส่วนเกรอะนี้เอง จะช่วยให้ถังบำบัดน้ำเสียมีการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้พื้นที่ภายในที่กว้างที่สุดมารับหน้าที่คัดกรองสิ่งปฏิกูลของเสียจากการขับถ่าย

ถังบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ 10000 ลิตร

2.ระบบเติมอากาศ(Aeration Section) เพิ่มฟองอากาศในน้ำให้จุลินทรีย์ย่อยสลานอินทรีย์สาร คือกากตะกอนที่เล็ดลอดผ่านเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดได้อย่างดี สร้างคุณภาพของหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้แข็งแรงมากพอที่จะกำจัดของเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่วนใหญ่ถังบำบัด10000ลิตรจะเติมอากาศอยู่ที่ 200ลิตร/นาที

ถังบำบัดน้ำเสีย pure 15000 ลิตร

3.ระบบคัดแยกตะกอนเบา(Sedimentation Section) เป็นการคัดกรองเศษตะกอนที่ละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ปล่อยออก จะสามารถลดกาก และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

6 จุดแข็งของ ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ 10000 ลิตร ราคา

1.จุดเด่นของ ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตรคือ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในปริมาณที่มาก คือ10,000ลิตร/วัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของโครงการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับ คอนโด โรงงาน ปั๊มน้ำมัน มหาวิทยาลัย โรงเรียน

ถังบำบัดน้ำเสีย10000ลิตรราคา

 

2.ใช้พื้นที่ด้านกว้างน้อยในการติดตั้ง เพราะสามารถสั่งผลิตได้กว้าง 1.20 เมตร 1.60 เมตร 2.00 เมตร และขยายไปเป็นความยาวแทน

รับติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

 

3.มีทั้งระบบเติมอากาศ และระบบไร้อากาศ ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ของโครงการนั้น หากใช้ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ จะสามารถลดค่าBOD ซึ่งหากลดค่านี้ได้มาก

 

ถังบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ 8000 ลิตร

สีของน้ำที่ไหลออกมาก็จะใสมากกว่าระบบไม่เติมอากาศ กลิ่นก็จะลดน้อยลงเนื่องจากใช้เครื่องเติมอากาศในการเพิ่มปริมาณอากาศใต้น้ำ จึงเพิ่มคุณภาพในการบำบัดน้ำได้ดีเยี่ยม

4.ระบบเติมอากาศในน้ำเสีย จะทำให้ค่าBODออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ซึ่งตามค่ามาตรฐานที่BOD ขาเข้าจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ตามรายการคำนวณที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมออกเอกสารให้โครงการ เมื่อลูกค้าต้องการนำเอกสารไปอนุมัติใช้แก่ ผู้ออกแบบ และเทศบาล

ถังบำบัด pure 10000 ลิตร ราคา

 

5.บริษัทมีวัสดุให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน 2 ประเภทคือ

ถังบำบัด pure 15000 ลิตร ราคา

วัสดุที่ผลิตถังบำบัดด้วย ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) คุณสมบัติเด่นแข็งแรง ทนทาน สามารถฝังดิน และ ตั้งวางกับพื้นที่ทำฐานรากแล้วได้เป็นอย่างดี

ถังบำบัดน้ำเสียพีอี10000ลิตร

วัสดุที่ผลิต ถังแซทคือ โพลีเอททีลีน (Polyethylene) คุณสมบัติเด่น ยืดหยุ่น แข็งแรง รับแรงดันจากใต้ดินได้ดี หากติดตั้งถังอย่างถูกวิธี

6.มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 20 ปี รับประกันคุณภาพความแข็งแรงของวัสดุ และให้คำปรึกษาฟรีทุกข้อสงสัยตลอดอายุการใช้งาน

ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร รุ่น pt-10fb

ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่ ราคาเท่าไหร่

รับผลิตถังบำบัดน้ำเสีย10000ลิตรราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะกรองรวมไร้อากาศ 10000 ลิตร ราคา 64,900 บาท

อุปกรณ์ที่แถมฟรีคือ ข้อต่ออ่อน 2 ชุด มีเดีย ฝาปิด abs หัวเชื้อจุลินทรีย์ ลวดสลิงรัดถัง

รับผลิตถังบำบัดน้ำเสีย15000ลิตรราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบเกรอะกรองรวมเติมอากาศ 10000 ลิตร ราคา 114,000 บาท

อุปกรณ์ที่แถมฟรีคือ เครื่องเติมอากาศ ข้อต่ออ่อน 2 ชุด มีเดีย ฝาปิดabs หัวเชื้อจุลินทรีย์ ลวดสลิงรัดถัง