ห้องน้ำมี กลิ่นเหม็นถังบำบัดน้ำเสีย แก้อย่างไร

วิธีดูแลถังบำบัดน้ำเสีย

กลิ่นเหม็นถังบำบัดน้ำเสีย ที่มาจากห้องน้ำ ควรเลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ โดยใช้อ๊อกซิเจนเข้าไปเติมลงในถัง เพื่อให้หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมา จากภายในบ้านพักอาศัย คอนโด โรงงานโรงแรม เมื่อจำนวนคนใช้งานเยอะคือเกิน 50 คนขึ้นไปควรเลือกใช้ ถังบำบัดขนาดใหญ่ทรงแคปซูล แบบเติมอากาศ 

                                ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

การทำงานที่จะช่วยลด กลิ่นเหม็นถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ ทรงแคปซูล

เพราะ จะเข้าไปช่วยย่อยสลายกาก และตะกอนของเสีย หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปคือ ใช้บรรจุกักเก็บของเสีย เมื่อน้ำไหลเข้ามาในถังช่องแรก จะถูกกักเก็บตะกอนหนักไว้ และตกตะกอนสู่ก้นถังน้ำจะล้นผ่านเข้ามาสู่ช่องที่ 2 คือส่วนของช่องเติมอากาศ โดยเติมอ๊อกซิเจนลงในก้นถังเพื่อบำบัดกากของเสียและลดกลิ่นเหม็น ตะกอนจะจมลงในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ

ต่อมาน้ำจึงล้นมาส่วนที่ 3 คือการตกตะกอนเบาก่อนปล่อยออกท่อสาธารณะเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ลูกค้าสามารถสอบถามราคาจากโรงงานผู้ผลิตของทางบริษัทเราได้เลย พร้อมทั้งยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นต์รายการคำนวณอย่างถูกต้องของถังบำบัดน้ำเสียทุกขนาดการใช้งาน