ถังดักไขมัน คือ ถังที่สามารถบรรจุน้ำเสียจากการล้างจานในห้องครัว ทำหน้าที่กรองเศษอาหารในการใช้งานของอ่างล้างจาน เมื่อกินข้าวเสร็จควรทำการกวาดเศษอาหารลงถังขยะให้เกลี้ยงภาชนะแล้วจึงนำจานลงอ่างเพื่อทำความสะอาด น้ำที่ถูกล้างจะไหลมาลงท่อใต้ซิ้งค์เข้ามาในระบบของถังดักไขมัน จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าตะกร้าดักไขมันแต่แท้จริงแล้วตะกร้านั้นดักเศษอาหารได้ แต่ไขมันที่เป็นของเหลวจะไหลลงสู่ถังดักไขมัน แล้วไขมันจะลอยอยู่เหนือบนผิวน้ำ และไหลไปลงที่บ่อพัก ดังนั้นหากจะทำให้ไขมันไหลออกสู่บ่อสาธารณะให้น้อย ควรจะทำการคัดแยกเศษอาหารให้หมดก่อนล้างภาชนะ จะทำให้ไขมันที่ติดอยู่ในอาหารถูกกำจัดทิ้งลงถังขยะก่อนที่จะนำจานนั้นลงในอ่าง