ถังบำบัดน้ำเสีย ทำหน้าที่ ย่อยสลายกากตะกอนของเสียโดยใช้เครื่องเติมอากาศ(Air pump) และหัวเชื้อจุลินทรีย์(Pure Seed) ของเสียกากตะกอนหนักเบาสิ่งปฏิกูลที่ถูกปล่อยมาจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียที่ไหลรวมเข้ามาในถังบำบัดประกอบไปด้วยน้ำเสียจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ รวมถึงน้ำจากการอาบชำระล้างร่างกาย น้ำจากอ่างล้างหน้าแปรงฟันก็ผ่านกระบวนการบำบัดโดยถังชนิดเติมอากาศด้วยเช่นกัน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสีย 1800 ลิตร ราคา PE PURE PS-1800

6,500.00 ฿
ลดราคา!
Original price was: 120,000.00 ฿.Current price is: 115,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 106,000.00 ฿.Current price is: 104,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 89,000.00 ฿.Current price is: 86,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 80,000.00 ฿.Current price is: 78,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 72,000.00 ฿.Current price is: 70,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 63,500.00 ฿.Current price is: 61,500.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 54,000.00 ฿.Current price is: 52,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 47,000.00 ฿.Current price is: 45,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 39,000.00 ฿.Current price is: 37,000.00 ฿.

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสีย 9000 ลิตร ราคา โรงงานผลิต

70,000.00 ฿

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสีย 8000 ลิตร ราคา โรงงาน

64,000.00 ฿