ถังบำบัดน้ำเสีย ทำหน้าที่ ย่อยสลายกากตะกอนของเสียโดยใช้เครื่องเติมอากาศ(Air pump) และหัวเชื้อจุลินทรีย์(Pure Seed) ของเสียกากตะกอนหนักเบาสิ่งปฏิกูลที่ถูกปล่อยมาจากห้องน้ำห้องส้วม น้ำเสียที่ไหลรวมเข้ามาในถังบำบัดประกอบไปด้วยน้ำเสียจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ รวมถึงน้ำจากการอาบชำระล้างร่างกาย น้ำจากอ่างล้างหน้าแปรงฟันก็ผ่านกระบวนการบำบัดโดยถังชนิดเติมอากาศด้วยเช่นกัน

ลดราคา!
115,000.00 ฿
ลดราคา!
104,000.00 ฿
ลดราคา!
86,000.00 ฿
ลดราคา!
78,000.00 ฿
ลดราคา!
70,000.00 ฿
ลดราคา!
61,500.00 ฿
ลดราคา!
52,000.00 ฿
ลดราคา!
45,000.00 ฿
ลดราคา!
37,000.00 ฿