ถังเก็บน้ำ คือถังที่นำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บสำรองน้ำจากกิจกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน เช่น บ้านพักอาศัยสั่งซื้อถังเก็บน้ำใช้เพื่อซัก ล้าง อาบ ออฟฟิศอาคารสำนักงานสั่งซื้อถังเก็บน้ำเพื่อสำหรับสำรองน้ำในการอุปโภค หอพักห้องแถวขนาดเล็กซื้อถังเก็บน้ำเพื่อใช้สำรองน้ำสำหรับห้องพักของลูกค้าให้เพียงพอ

ลดราคา!
60,000.00 ฿
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!