ถังเก็บน้ำ คือถังที่นำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บสำรองน้ำจากกิจกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน เช่น บ้านพักอาศัยสั่งซื้อถังเก็บน้ำใช้เพื่อซัก ล้าง อาบ ออฟฟิศอาคารสำนักงานสั่งซื้อถังเก็บน้ำเพื่อสำหรับสำรองน้ำในการอุปโภค หอพักห้องแถวขนาดเล็กซื้อถังเก็บน้ำเพื่อใช้สำรองน้ำสำหรับห้องพักของลูกค้าให้เพียงพอ

ลดราคา!
Original price was: 63,000.00 ฿.Current price is: 60,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 58,000.00 ฿.Current price is: 56,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 54,000.00 ฿.Current price is: 52,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 50,000.00 ฿.Current price is: 46,500.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 45,000.00 ฿.Current price is: 43,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 41,000.00 ฿.Current price is: 38,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 37,000.00 ฿.Current price is: 35,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 31,000.00 ฿.Current price is: 29,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 25,000.00 ฿.Current price is: 22,000.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 3,500.00 ฿.Current price is: 2,500.00 ฿.