วิธีเลือก ถังเก็บน้ำดี เกษตร ไร่ สวน

ถังเก็บน้ำบนดิน1500ลิตร

การคำนวณความจุของ ถังเก็บน้ำดี สำหรับเกษตรกร ที่ต้องการใช้น้ำเพื่อรดผลผลิต ให้สามารถออกดอก ออกผลให้เก็บเกี่ยวได้นั้น จำเป็นต้องมีแท้งค์น้ำสำรองไว้ให้เพียงพอ ต่อระบบน้ำที่ถูกจ่ายออกไปตามท่อ เพื่อให้ต้นไม้ได้น้ำ อย่างพอเพียง ในนปริมาณที่เหมาะสม

วิธีเลือก ถังเก็บน้ำดี สำรองใช้สำหรับ เกษตรกร ทำไร่ ทำสวน

ถังเก็บน้ำบนดิน5000ลิตร

หลักเกณฑ์ในการคำนวณเบื้องต้นคือ ต้องรู้ว่าใน 1 วัน ไร่สวนของเกษตรกรต้องการน้ำกี่ลิตรใน 1 วัน โดยมีวิธีสังเกตดูง่ายๆคือ ดูจากบิลเรียกเก็บเงินค่าน้ำมาในเดือนนั้นว่า มีบิลใช้น้ำกี่หน่วยต่อเดือน

ถังเก็บน้ำ PE PURE 5000 ลิตร ราคา

อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ ในบิลเรียกเก็บเงินค่าน้ำ จะมีตัวอักษรระบุชัดเจนว่า หน่วยที่ใช้น้ำเป็นจำนวนกี่ลิตร  โดยดูจากคำที่ต่อท้ายตัวเลข ที่มีคำว่า “ ลิตร “ ก็ให้ยึดตัวเลขนั้น แล้วนำมาหารด้วย “ 31 “ คือ 1 เดือนมี 31 วัน ก็จะทราบปริมาณน้ำใช้ต่อเดือน

แปลงปลูกผักออแกนิค *ขนาดเล็ก*

ถังเก็บน้ำบนดิน500ลิตร

  • บิลเรียกเก็บระบุว่าใช้น้ำ 15,000 ลิตร หมายถึงใน 1 เดือน สวนของเกษตรกรต้องใช้น้ำ 15,000ลิตร
  • นำ 15,000 หาร 31 = ปริมาตรที่ใช้น้ำใน 1 วัน คือ 483 ลิตรนั่นเอง
  • จากนั้นจึงเลือกถังเก็บน้ำดีขนาดไม่น้อยกว่า 483 ลิตร

 

ไร่สวนเพาะปลูกแบบ *ขนาดกลาง*

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์15000ลิตร

  1. ในบิลระบุตัวเลข  470 หน่วย นั่นหมายถึง 1 เดือน ไร่สวน ใช้น้ำขนาด 470,000 ลิตร
  2. โดยนำ 470 หน่วย มา x 1000 = 470,000 ลิตร (1 หน่วย เท่า 1,000ลิตร )
  3. แล้วนำ 470,000 ลิตรมาหาร 31 วัน = 15,161ลิตร คือปริมาณที่ใช้น้ำภายใน 1 วัน
  4. ดังนั้นการสำรองน้ำใช้ควรจะเลือกใช้ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร

ถังเก็บน้ำ PE PURE 10000 ลิตร ราคา

จากตัวอย่างดังกล่าวที่ใช้สูตรคำนวณให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทราบ เพื่อจะได้เลือกขนาดแท้งค์น้ำได้อย่างเหมาะสม เมื่อคำนวณตามบิลเรียกเก็บ แล้วนำมาหารตามตัวอย่างด้านบน ก็จะได้ขนาดที่แท้จริงในการเลือกซื้อถังเก็บน้ำกันนะครับ แล้วอย่าลืมสำรองไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน เช่นภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ทุกปี โดยเฉพาะโซนอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักการคำนวณที่ต้องการให้ ถังเก็บน้ำสำรอง ไว้ใช้ได้มากกว่า 1 วันคือ

ถังน้ำ PE PURE 4000 ลิตร ราคา

หากภัยแล้งมาถึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ชาวสวนจะต้องเก็บสำรองน้ำไว้มากกว่า ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจากถ้าพืชผลของเกษตรกรขาดน้ำติดๆกัน เป็นระยะเวลาหลายวัน อาจทำให้ไม้ผลออกผลผลิตช้า ไม่ทันเก็บเกี่ยวขายได้ หรือ อาจขาดน้ำจนทำให้พันธุ์ไม้ตายได้เลย

ถังเก็บน้ำบนดิน10000ลิตรราคา

หลักการคำนวณ ถังเก็บน้ำดี ใช้ได้มากกว่า 1 วันขึ้นไป

  • ถังเก็บน้ำดีของเดิมที่ใช้อยู่มีขนาด  10,000ลิตร ต้องการเผื่อไว้ใช้ให้ถึงพรุ่งนี้เที่ยง
  • ก็นำปริมาตรถังเก่ามาคูณ 1.5 คือ 10,000(ถังเก่า) x 1.5 = 15,000 ลิตร คือปริมาตรที่เผื่อไว้ครึ่งวัน
  • ต้องการเผื่อไว้ 1 วันเต็มหากพรุ่งนี้ไม่มีน้ำใช้ก็นำ 10,000 x 2.00 = 20,000 ลิตร คือปริมาตรที่เผื่อไว้ถึงวันพรุ่งนี้เต็มวัน

ถังเก็บน้ำดี15000ลิตรราคาถูก

ซึ่งในการเพาะปลูกบางชนิด ที่สามารถจะขาดน้ำได้เลย ไม่เช่นนั้นจะทำให้ผลผลิตขายออกไม่ได้ หรือได้ผลผลิตไม่เป็นที่น่าพอใจ อย่างเลวร้ายที่สุด ก็ถึงตายเลยก็มี ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน

เหมือนเริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่าง ดังนั้นควรวางแผนให้รอบคอบก่อนซื้อแท้งค์น้ำใช้สำหรับการเกษตร

ถังเก็บน้ำ PURE 6000 ลิตร ราคา

น้ำจึงเป็นปัจจัยสี่ตลอดกาลไปแล้ว โดยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่มนุษย์ต้องดื่มต้องใช้ เพื่อบริโภค เพื่ออุปโภค ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องใช้น้ำ ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งตาย

 

แท้งค์น้ำ pure 5000 ลิตร

เรื่องควรรู้ก่อนเลือกซื้อถังสำรองน้ำใช้ จะอธิบายในหน้าถัดไปเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้อแท้งค์น้ำอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหน้างานแต่ละประเภท